4. Duurzaamheid

  Programmadoelstelling

  Handelen vanuit het oogpunt van toekomstige generaties

  Portefeuillehouder(s)

  J.Som, T.Weijers, J.Bok

  Voortgang activiteiten

  Bekijk thema's

  4. Duurzaamheid

  Thema's

  Veilige leefomgeving

  • 0
  • 0
  • 2

  Relaties

  Relatie met beleidsveld Veiligheid en handhaving (5), Beheer (11)

  Activiteiten

  ToelichtingStatus
  Inzetten gebiedsscan van de politie in de afweging van keuzes binnen het integraal veiligheidsplan
  Prioriteit leggen op feiten die een grote impact hebben op het veiligheidsgevoel van bewoners

  Indicatoren

  omschrijving

  bron

  eenheid

  2013

  2014

  2015

  2016

  A

  objecten meldpunt drugsoverlast

  meldpunt

  aantal

  104

  89

  125

  A

  diefstal/inbraak woning

  politie

  aantal

  263

  246

  196

  A

  straatroof

  politie

  aantal

  16

  13

  11

  A

  overval

  politie

  aantal

  13

  11

  7

  A

  geweld (eenvoudige mishandeling)

  politie

  aantal

  186

  177

  174

  A

  geweld (zware mishandeling)

  politie

  aantal

  23

  25

  26

  A

  bouwcontroles

  afd. Milieu en Bouwen

  aantal

  980

  910

  705

  A

  bouwcontroles t.o.v. norm*

  afd. Milieu en Bouwen

  %

  95

  95

  95

  A

  bouwcontroles - klachten**

  afd. Milieu en Bouwen

  aantal

  65

  55

  41

  *    95% t.o.v. de norm zoals door het college vastgesteld; de landelijke norm ligt hoger

  **    betreft uitsluitend klachten van derden

  Ecologisch duurzame leefomgeving

  • 0
  • 0
  • 6

  Relaties

  Relatie met beleidsveld Milieu (3)

  Activiteiten

  ToelichtingStatus
  Duurzaam groenbeheer
  Vervullen voorbeeldrol gemeente
  Verhogen bewustwording duurzaamheid bij onze inwoners
  Toewerken naar energieneutraliteit bij de bebouwde omgeving en energie neutrale gemeente op de lange termijn (2035-2040)
  Deelname Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)
  Opstellen actieprogramma/uitwerking nota duurzaamheid

  Indicatoren

  omschrijving

  bron

  eenheid

  2013

  2014

  2015

  2016

  B

  aangeboden restafval

  Rd4-monitor

  tonnage

  9.355

  9.038

  7.656

  B

  aangeboden GFT

  Rd4-monitor

  tonnage

  2.506

  2.757

  4.387

  Ge(her)structureerde leefomgeving

  • 0
  • 2
  • 0

  Relaties

  Relatie met beleidsveld Bouwen en wonen (1), paragraaf Grondbeleid (7), paragraaf Krimp (8)

  Activiteiten

  ToelichtingStatus
  Aanpak leegstand/braak liggende terreinen door o.m. het stimuleren van nieuwe tijdelijke vormen van agrarisch (her)gebruik (bijv. stadslandbouw)
  Toepassen verdunningsstrategie binnen de transformatieopgave

  Indicatoren

  omschrijving

  bron

  eenheid

  2013

  2014

  2015

  2016

  C

  algemene kwaliteit van de woonomgeving

  burgeronderzoek

  score
  0-10

  6,7

  6,8

  C

  gesloopte woningen

  Woonmonitor Limburg

  aantal

  107

  23

  68

  C

  gerealiseerde nieuwbouwwoningen

  Woonmonitor Limburg

  aantal

  80

  30

  38

  C

  leegstaande won. irt woningvoorraad 1 jan.

  woz-registratie

  %

  5,1

  5,1

  6,1

  6,1

  C

  verloedering in de buurt

  burgeronderzoek

  score
  0-10

  3,8

  4,0